Blog Xarxa Llull

LLULL.CAT | XARXALLULL | FABERLLULL | BIENNAL D'ART DE VENÈCIA 2019
     
04/03/2021

Primera conferència del cicle «De la cryptogynie à la médiatisation des écrivaines : nouvelles approches de la littérature catalane» per Maria Lacueva

Més de quaranta persones es  van connectar a conferència «Femmes de lettres : vers une histoire  genrée de la littérature catalane», la primera del cicle «De la cryptogynie à la médiatisation des écrivaines : nouvelles approches de la littérature catalane» , el seminari interuniversitari de recerca organitzat per Josep Vidal i  Fabrice Corrons (Université de Toulouse Jean Jaurès), Maria Lacueva (Université Paris 8), Estel Aguilar Miró (Université de Perpignan Via Domitia) i  Maria Garcia (Université d’Aix-Marseille)

Maria Lacueva (Paris 8) va oferir una aproximació empírica i teòrica sobre la criptogínia que encara pateix la literatura d’autora en la historiografia catalana, però també va presentar exemples d’estudis i projectes que, actualment, es dediquen a la recuperació i transmissió de les obres i de les escriptores tant als Països Catalans com internacionalment. Va observar les metodologies que s’estan fent servir en aquest sentit i va explorar algunes de les eines que aporten les Humanitats Digitals per a visibilitzar, gestionar i analitzar aquest corpus. El torn de preguntes va ser molt dinàmic, participatiu i enriquidor: va permetre ampliar i matisar les informacions i reflexionar sobre les possibilitats de superar aquesta situació també des de les aules.

Podeu recuperar la intervenció i el debat posterior complets en aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Q3gVVK066VI 

_ _ _

Plus de quarante personnes ont assisté à la conférence en ligne «Femmes de lettres : vers une histoire  genrée de la littérature catalane», la première du cycle «De la cryptogynie à la médiatisation des écrivaines : nouvelles approches de la littérature catalane» , le séminaire interuniversitaire de recherche organisé par Josep Vidal et Fabrice Corrons (Université de Toulouse Jean Jaurès), Maria Lacueva (Université Paris 8), Estel Aguilar Miró (Université de Perpignan Via Domitia) et  Maria Garcia (Université d’Aix-Marseille).

Maria Lacueva (Paris 8) a proposé une approche empirique et théorique sur la cryptogynie dont souffre encore la littérature d’auteure dans l’historiographie catalane. Elle a par ailleurs présenté des exemples d’études et de projets actuels qui sont consacrés à la récupération et à la transmission des oeuvres et des écrivaines aussi bien des Pays Catalans que du domaine international. Elle a observé les méthodologies utilisées depuis cette perspective et a exploré plusieurs outils dont les Humanités Numériques se prévalent pour rendre visible, gérer et analyser ce corpus. La discussion par la suite a été très dynamique, interactive et enrichissante : elle a permis d’élargir et de nuancer les informations et de réfléchir aux possibilités pour dépasser cet état de fait depuis la salle de cours. 

Vous pouvez retrouver l’intervention et l’intégralité du débat dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Q3gVVK066VI 

Vols fer un comentari?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comentaris: 1

  1. skibidi toilet, 09/01/2024

    La discussió posterior va ser molt dinàmica, interactiva i rica, que ens va permetre ampliar i filtrar la informació així com reflexionar sobre les possibilitats d’anar més enllà de l’estat actual a l’aula.

Avatar

Estel Aguilar