Blog Xarxa Llull

LLULL.CAT | XARXALLULL | FABERLLULL | BIENNAL D'ART DE VENÈCIA 2019
     

Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària del català al francès

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN ESTUDIS CATALANS: TRADUCCIÓ LITERÀRIA

(CATALÀ-FRANCÈS)

 

Institut Ramon Llull

Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya

Universitat Oberta de Catalunya

 

L’Institut Ramon Llull, en col·laboració amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, organitza el Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària (català-francès) amb l’objectiu de fomentar la formació de traductors literaris del català al francès i d’ampliar la xarxa  de traductors literaris del català.

 

El curs proporciona formació teòrica i pràctica a l’entorn de la traducció literària. Consta de dues parts: un mòdul teòric en modalitat en línia que s’impartirà entre octubre de 2019 i maig de 2020 i un taller de traducció literària en modalitat presencial que tindrà lloc a Barcelona el setembre de 2020.

 

Destinataris

El Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària (català-francès) s’adreça a estudiants i exestudiants de llengua i cultura catalanes de les universitats de l’exterior que, preferentment tinguin com a llengua materna el francès.

 • Nombre de places: 10

 

Objectius

 • Oferir una introducció teòrica i pràctica a la traducció literària
 • Aprofundir en el domini teòric i pràctic de la llengua catalana com a idioma de treball
 • Conèixer les bases de la lingüística aplicada a la traducció
 • Saber analitzar aspectes culturals vinculats als textos de sortida i arribada
 • Conèixer els recursos en línia aplicats a la traducció
 • Conèixer el món editorial català i francès

 

 

Continguts

 

1) Mòdul teoricopràctic. Modalitat en línia

Durada: 2 semestres (d’octubre a desembre de 2019 i de febrer a maig de 2020)

Crèdits: 12 crèdits ECTS

Nivell mínim de llengua catalana: B2

 

Tutoria: Irene Solanich Sanglàs

 

Assignatures d’octubre a desembre de 2019

 • Llengua catalana: estructura i ús (3 ECTS)

UOC

S’aprofundirà i es consolidarà el coneixement de la llengua i la gramàtica catalanes. S’abordarà la descripció de la llengua segons els diferents nivells d’anàlisi gramatical.

 

 • Estudis culturals catalans (3 ECTS)

UOC

S’adquiriran coneixements i es reflexionarà sobre la cultura catalana en un sentit ampli, més enllà dels estudis tradicionals basats en la llengua i la literatura.

 

Assignatures de febrer a maig de 2020

 

 • Traducció, literatura i cultura (català) (3 ECTS)

UVic-UCC

S’exposaran els principals corrents estètics i literaris catalans en relació amb els europeus des del Romanticisme fins a l’actualitat i les obres i els autors més rellevants. S’analitzaran les teories traductològiques les traduccions i els traductors principals al català en els segles XIX i XX i la seva recepció en la cultura catalana.

 

 • Teoria i pràctica de la traducció català-francès (3 ECTS)

UVic-UCC

S’exposaran els conceptes i les estratègies per resoldre els problemes de la traducció inversa. Es reflexionarà i debatrà sobre els problemes i les solucions d’aquest tipus de traducció amb exercicis pràctics i traduccions.

 

2) Taller de traducció literària. Modalitat presencial

Durada: 30 hores

Dates: del 14 al 18 de setembre de 2020

Crèdits: 3 crèdits ECTS

Lloc: Institut Ramon Llull, Barcelona

 

Continguts:

 1. Taller de traducció de textos (20 hores)

Pendent de confirmació

 1. Sessió sobre recursos per a la traducció
 2. Sessió sobre el món editorial
 3. Visites a editorials i agències literàries

 

Per al taller, caldrà que cada estudiant porti el seu ordinador.

 

Els estudiants obligatòriament hauran de cursar el Mòdul Teoricopràctic en línia i el Taller de traducció literària presencial.

 

Selecció dels estudiants

 

La selecció dels estudiants d’acord amb els criteris següents:

 

 1. Tenir com a llengua materna el francès

Valoració: fins a 1 punt

 

 1. Tenir un coneixement i un domini de la llengua catalana equivalent, com a mínim, al nivell B2

Valoració: fins a 2 punts

 

 1. Ser (o haver estat) estudiant de llengua i literatura catalanes en una universitat de fora del domini lingüístic de la llengua catalana

Valoració: fins a 2 punts

 

 1. Cursar (o haver cursat) un itinerari curricular o de recerca vinculats a la llengua i la literatura o a la traducció

Valoració: fins a 1 punt

 

 1. Disposar d’experiència en l’àmbit de la traducció

Valoració: fins a 1 punt

 

 1. Motius pels quals la persona interessada vol participar en el curs, expressats a la carta de motivació

Valoració: fins a  3 punts

 

La puntuació màxima que es pot assolir és de 10 punts.

 

Les persones interessades hauran de posar-se  en contacte amb gestape@nullllull.cat abans de l 15 de maig de 2019 .

 

L’Institut Ramon Llull es farà càrrec del cost de  la matrícula de les assignatures del Mòdul Teoricopràctic i del Taller presencial, així com de l’allotjament a Barcelona. Els participants hauran d’assumir les despeses del desplaçament a Barcelona i de manutenció.

 

Per a la matrícula al Mòdul Teoricopràctic, els estudiants seran donats d’alta a les plataformes virtuals de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya.

 

Reconeixement acadèmic

Els estudiants que hagin superat el Mòdul Teoricopràctic i hagin assistit al 90% de les sessions del Taller de traducció obtindran un certificat d’especialització de 15 ECTS.

 

 

 

 

 

Vols fer un comentari?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Glòria Estapé

Glòria Estapé

Àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon LlullÀrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull