Blog Xarxa Llull

LLULL.CAT | XARXALLULL | FABERLLULL | BIENNAL D'ART DE VENÈCIA 2019
     
14/06/2018

Carsten Sinner acosta Catalunya als alumnes de Jerusalem

El professor de la Universitat de Leipzig, Carsten Sinner, gràcies al programa Erasmus+ de mobilitat per a professors, va visitar la setmana passada la Universitat Hebrea de Jerusalem i va fer una classe sobre el contacte entre el català i el castellà per als alumnes de lingüística. El professor Sinner, que va fer una tesi doctoral titulada “El castellà a Catalunya: aspectes qualitatius i quantitatius”, i que és també el responsable del lectorat de català de la Universitat de Leipzig, va començar explicant els diferents tipus de contacte de llengües que existeixen (diglòssia, “mixed languages”, “code-switching”, etc.) per acabar definint la situació amb què es troben el català i el castellà a Catalunya.

Una situació de constant inserció d’elements lèxics i gramaticals d’una llengua a una altra, cosa que dificulta determinar quina és la “matrix language” a cada moment. És a dir, quina és la llengua principal de la frase i quina és la llengua de la qual s’insereixen altres elements. El fet que el català i el castellà siguin dues llengües molt pròximes fa que en frases curtes sigui difícil determinar quina és la llengua principal perquè els elements són molt semblants i només hi ha alguns trets, com ara la reducció vocàlica, que poden ajudar sistemàticament (i només en la llengua oral, en aquest cas). Per això, Sinner va acabar concloent que mentre en llengües tipològicament allunyades aquest mètode és bo, per a llengües tant pròximes com el català i el castellà aquesta potser no és la millor aproximació.

 

Vols fer un comentari?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Avatar

David Ginebra